Stálí zákazníci

 

Výhody pro stálé zákazníky:

  • expresní překlady bez příplatků
  • archivace překladů zaručující využití a dostupnost dřívějších textů a dodržení jednotné terminologie
  • sleva na služby dle dohody
  • odborná poradenská služba
  • archivace překladu po dobu nejméně 12 měsíců
  • sleva při dodatečném soudním ověření překladu